Бакалавриат мамандықтары

5В011400 Тарих 

5В011500 Құқық негіздері жіне экономика

5В020200 Халықаралық байланыстар

5В020300 Тарих 

5В030100 Құқықтану

5В050100 Әлеуметтану

5В050500 Дінтану

5В050600 Экономика 

5В050700 Менеджмент

5В050800 Есеп дәне аудит

5В050900 Қаржы

5В051000 Мемлекет және жергілікті басқару

5В051100 Маркетинг

5В090200 Туризм