Есеп және қаржы кафедрасы - Профессорлық –оқытушылық құрам

 Профессорлық –оқытушылық құрам

Кафедрада ПОҚ саны 14 адамды құрайды. Олардың ішінде, ғылыми дәрежесі бар ПОҚ -  50%. Штаттық кестеге сәйкес ПОҚ қамтамасыз етілу деңгейі -100%. Барлық оқытушылар базалық экономикалық білімге ие. Оқу үрдісін ғылым докторлары мен кандидаттары жүргізгендіктен, оқу сапасы  жылдан жылға жоғарылап келеді. Жалпы алғанда 5В050800 Есеп және  аудит және 5В050900 Қаржы мамандықтары бойынша штаттық оқытушылардың кадрлық әлеуеті оқытылатын пәндер бойынша мамандарды сапалы дайындауға мүмкіндік береді. 

Аты-жөні

Ғылыми дәрежесі, атағы

Лауазымы

Ғылыми зерттеу бағыттары

Нугманова М.К.

08.00.05. э.ғ.к.

доцент, САР

доцент

Есеп, аудит және талдау, басқару есебі, ХҚЕС

Бурахта А.Н.

08.00.05. э.ғ.к.

доцент

доцент

Қаржылық талдау, ҰШЖ

Ерниязова А.А.

08.0012. э.ғ.к.

доцент

доцент

Есеп, аудит, ХҚЕС, ХАС

Турченко А.А.

08.00.12. э.ғ.к.

доцент

доцент

Есеп, аудит, ХҚЕС, ХАС

Салиева А.У.

08.00.05. э.ғ.к.

доцент

доцент

Қаржылық талдау

Ахонова Г.К.

08.00.12. э.ғ.к.

доцент

доцент

Салалық есеп, ҰШЖ

Бегеева М.К.

08.00.12. э.ғ.к.

доцент

доцент

Есеп, аудит және талдау, басқару есебі, ХҚЕС

Трибунский В.С.

08.00.12. э.ғ.к.

доцент

доцент

Жобаларды басқару,  Мемлекеттік сатып алу

Шамакова Н.Г.

08.00.05.. э.ғ.к.

 

аға оқытушы

Статистика, Қаржы, Қаржылық талдау

Баудиярова Э.Н.

Экономика магистрі

аға оқытушы

Салық және салық салу, Қаржы

Исмагулова А.И.

Экономика магистрі

аға оқытушы

Есеп, аудит және талдау, басқару есебі, ХҚЕС

Мустафина А.С.

 

аға оқытушы

Есеп, аудит және талдау, басқару есебі, ХҚЕС

Жангалиева Р.У.

Экономика ғылымдарының магистрі

аға оқытушы

Салалардағы бухгалтерлік есеп

Алтыбаева Ш.М.

Экономика ғылымдарының магистрі

аға оқытушы

Статистика, Корпоративтік қаржы, Қаржылық талдау

Скок Е.А.

 

аға оқытушы

Бағалы қағаздар нарығы, Қаржы менеджменті, Инвестицияны қаржыландыру және несиелендіру

Тогжанова А.К.

Экономика ғылымдарының магистрі

оқытушы

Есеп, аудит және талдау, басқару есебі, ХҚЕС